CRPD 7: Peru II_English

CRPD 7th session: Peru – 17 April 2012 – part II English version

CRPD 7: Peru I_English

CRPD 7th session: Peru – 17 April 2012 – part I English version

CRPD 7: Peru II Spanish

CRPD 7th session: Peru – 17 April 2012 – part II Spanish version

CRPD 7: Peru I Spanish

CRPD 7th session: Peru – 17 April 2012 – part I Spanish version